Gebruiksvoorwaarden

De internetgebruikers kunnen kosteloos gebruik maken van de diensten op de website van Flexizone Business Club (https://www.flexizonebusinessclub.nl).
Het feit dat u gebruik maakt van de website van Flexizone Business Club betekent dat u akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden voor de website van Flexizone Business Club.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van Flexizone Business Club berusten bij Flexizone Business Club. Duplicatie, distributie en publicatie van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van Flexizone Business Club is uitsluitend toegestaan met voorafgaande toestemming.
Schriftelijke aanvragen stuurt u aan Flexizone Business Club, info@flexizone.nl.

Privacyverklaring

[Opstellen privacyverklaring met Veilig internetten @ https://veiliginternetten.nl/privacyverklaring-generator/start/]

Afwijzing van aansprakelijkheid

Ondanks voortdurende zorg en aandacht voor de website van Flexizone Business Club geeft Flexizone Business Club geen garanties op de volledigheid, juistheid of actualiteit van de inhoud van de website van Flexizone Business Club.
Flexizone Business Club kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade door het gebruiken van de website van Flexizone Business Club, de onmogelijkheid de website van Flexizone Business Club te gebruiken, uit de levering van diensten door Flexizone Business Club of het gebrek aan levering van diensten door Flexizone Business Club.

Wijzigingen

De inhoud van de website van Flexizone Business Club wordt regelmatig bijgewerkt. Flexizone Business Club behoudt zich het recht voor de inhoud van de website van Flexizone Business Club te allen tijde en met onmiddellijke ingang te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Laatst gewijzigd op 22 november 2022.